Virtual Education Fair - Ngày Hội Học Bổng

Online

17th July 2022

Register Today

EVENT HIGHLIGHTS

Gặp gỡ đại diện các trường tới từ Anh, Mỹ, Canada, Singapore,...

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Triển Lãm và nhận học bổng lên tới 100%

Quà tặng giá trị đến 20 triệu đồng, bao gồm gói tư vấn và hỗ trợ nộp hồ sơ

Learn More

1

DAY

0

SESSION